logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Hirvijoki

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Hirvijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.4.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.3.2025 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.4.2025 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 16.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.22 - 28.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.22 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 19.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.73 m3/s ja maksimiarvo 36.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 90000.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 90000.00 m3/s, se on havaittu 00.00.0000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 90000.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s