logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Hirvijoki

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Hirvijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2024 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.43 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.12 - 7.26 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.12 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.30 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.42 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.26 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.10 m3/s ja maksimiarvo 23.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 90000.00 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 90000.00 m3/s, se on havaittu 00.00.0000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 90000.00 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s