logo
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kainastonjoki

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kainastonjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.10.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.10.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.11.2023 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 29.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.5 - 64.5 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 23.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 42.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 20.5 m3/s ja maksimiarvo 108 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Syystulva 2012 75 m3/s - Taloja kastui