logo
 

Vesistöennusteet: Kälviänjoen vesistöalue - Hyyppä

Vesistöennusteet > Kälviänjoen vesistöalue > Hyyppä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.4.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.3.2025 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.4.2025 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 22.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.36 - 34.6 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 7.36 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 16.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.29 m3/s ja maksimiarvo 43.1 m3/s.