www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Haapajärvi

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Haapajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 100 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 71.2 - 121 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 71.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 87.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 114 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 65.6 m3/s ja maksimiarvo 146 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1984 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 142.78 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 210.60 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 55.40 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           86.77           8.346          
  2           137.18           5.292          
  3           151.44           6.724          
  4           160.57           7.932          
  5           167.32           8.911          
  6           172.70           9.725          
  7           177.16           10.419          
  8           180.98           11.023          
  9           184.32           11.557          
  10           187.28           12.036          
  15           198.54           13.887          
  20           206.42           15.205          
  30           217.43           17.067          
  40           225.20           18.391          
  50           231.20           19.419          
  60           236.09           20.260          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           240.22           20.972          
  80           243.80           21.590          
  90           246.95           22.134          
  100           249.77           22.622          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5400250 Haapakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto