www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Haapajärvi

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Haapajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.4.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.77 - 88.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.77 m ja maksimiarvo 88.56 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1932 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 88.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.93 m, se on havaittu 16.05.1944 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.37 m.
  • Havainnot asemalta 5400200 Haapajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.71 - 87.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.71 - 87.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 87.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.69 - 87.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.68 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.69 - 87.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto