www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Haapajärvi

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Haapajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.76 - 87.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.76 m ja maksimiarvo 87.79 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1932 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 88.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 89.93 m, se on havaittu 16.05.1944 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 87.37 m.
  • Havainnot asemalta 5400200 Haapajärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.72 - 87.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.03. vedenkorkeus on keskimäärin 87.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.70 - 87.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.04. vedenkorkeus on keskimäärin 87.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.69 - 87.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.68 - 87.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto