logo
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Tolpankoski

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Tolpankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.10.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.10.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 88.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.0 - 146 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 57.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 114 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 146 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 18.1 m3/s ja maksimiarvo 176 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1983 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 251.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 472.00 m3/s, se on havaittu 26.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 108.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           128.74           17.313          
  2           239.14           10.977          
  3           270.37           13.948          
  4           290.35           16.456          
  5           305.14           18.486          
  6           316.91           20.174          
  7           326.68           21.613          
  8           335.05           22.866          
  9           342.35           23.975          
  10           348.84           24.969          
  15           373.50           28.808          
  20           390.76           31.541          
  30           414.88           35.404          
  40           431.88           38.151          
  50           445.02           40.284          
  60           455.74           42.030          
  70           464.78           43.506          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           472.61           44.787          
  90           479.51           45.917          
  100           485.68           46.928          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5400410 Tolpankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 2006 180 m3/s