logo
 

Vesistöennusteet: Pyhäjoen vesistöalue - Tolpankoski

Vesistöennusteet > Pyhäjoen vesistöalue > Tolpankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.4.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.4.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 200 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 100 - 314 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 100 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 177 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 241 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 314 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 94.4 m3/s ja maksimiarvo 396 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1983 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 252.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 472.00 m3/s, se on havaittu 26.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 108.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           130.88           16.925          
  2           240.19           10.731          
  3           271.10           13.635          
  4           290.89           16.087          
  5           305.53           18.072          
  6           317.18           19.722          
  7           326.86           21.129          
  8           335.14           22.354          
  9           342.37           23.438          
  10           348.80           24.409          
  15           373.21           28.163          
  20           390.30           30.835          
  30           414.17           34.611          
  40           431.00           37.296          
  50           444.02           39.382          
  60           454.63           41.088          
  70           463.58           42.532          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           471.33           43.784          
  90           478.16           44.888          
  100           484.27           45.877          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5400410 Tolpankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 2006 180 m3/s