www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue - Oijärven säännöstelypato

Vesistöennusteet > Kuivajoen vesistöalue > Oijärven säännöstelypato > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.000 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.000 - 10.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.000 m3/s ja maksimiarvo 30.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2006 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 49.09 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 69.46 m3/s, se on havaittu 13.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 31.15 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           29.67           5.161          
  2           47.15           3.273          
  3           52.09           4.158          
  4           55.25           4.906          
  5           57.60           5.511          
  6           59.46           6.014          
  7           61.01           6.443          
  8           62.33           6.817          
  9           63.49           7.147          
  10           64.52           7.444          
  15           68.42           8.588          
  20           71.15           9.403          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           74.97           10.555          
  40           77.66           11.374          
  50           79.74           12.010          
  60           81.44           12.530          
  70           82.87           12.970          
  80           84.11           13.352          
  90           85.20           13.689          
  100           86.18           13.990          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 63oipat Oijärven säännöstelypato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto