www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pääosin talvisen pienissä lukemissa. Ensi viikonloppuna lauhtuva sää saattaa hieman nostaa jokien pintoja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, mutta nousu taittuu viimeistään alkuviikon pakkasiin. Lunta Pohjanmaalla on saman verran tai hieman vähemmän kuin tähän aikaan talvesta keskimäärin. Etelä-Pohjanmaalla lumen vesiarvo vaihtelee 50-90 mm, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla 80-150mm. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla tulvista ennustetaan keskimääräisiä. Etelä-Pohjanmaalla tulvan ennustetaan jäävän keskimääräiseksi tai hieman sen alle. Lapuanjoella maaperä on kuivaa ja tulvan ennustetaan jäävän pienemmäksi kuin yleensä.

Järvien pinnat ovat edelleen selvästi keskimääräistä alempana. Lapuanjoella Kuortaneenjärven 20 cm tavanomaista alhaisemmalla tasolla. Hirvijärven tekojärvi on tavanomaisella tasollaan, ja pysyy nykytasollaan kevättulvaan saakka. Ähtävänjoenlla Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Juoksutuksen pienentämiseksi on saatu poikkeuslupa. Näin vedenpinta saadaan kesäksi nostettua tavoitetasolleen. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat tavanomaisella tasollaan. Järvien pinnat laskevat lähiviikkoina.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja. Lunta alueella on keskimäärin noin 130-180 mm. Ennusteiden mukaan sää lämpenee hieman, mutta pysyttelee kuitenkin vielä nollan alapuolella joten sulaminen ei vielä pääse kunnolla alkamaan. Varsinaisen tulvahuipun ennustetaan osuvan toukokuulle ja olevan tavanomaisen suuruinen. Kostonjärven juoksutus on noin 30 m3/s ja Irnijärven 15 m3/s, molemmat ovat laskussa huhtikuulle asti.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 12.03.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kivijoki
Oijärven pohjapato
Oijärven säännöstelypato
Oijärvi
Ravaska
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto