www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kuivajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Nopeasti lämpenevä sää nostaa jokien pinnat viikonlopun aikana tulvalukemiin Etelä-Pohjanmaalla, lisäksi mahdolliset jääpadot voivat aiheuttaa tulvariskiä. Yöpakkasten heiketessä sulamisvedet päätyvät vesistöihin ja nostavat jokien pintoja nopeasti. Maanantaihin mennessä nousee Kyrönjoen pinta Nikkolan kohdalla noin kolme metriä ja Lapuanjoella 2,5 m. Keskimääräistä suurempien tulvien ennustetaan olevan huipussaan ensi viikon loppupuolella, Kuortaneenjärvellä muutama päivä myöhemmin. Tulva katkaisee paikallisteitä ja mökkejä on vaarassa kastua. Keski-Pohjanmaalla joet lähtevät nousuun ensi viikon alkupuolella ja Pohjois-Pohjanmaalla ensi viikon loppuun mennessä.

Iijoella vedenkorkeudet ja virtaamat kääntyvät nousuun ensi viikon puolivälin tienoilla lämpenevän sään ja lumen sulamisen myötä. Tulvahuipun ennustetaan osuvan toukokuun alkuviikoille tai puoliväliin, ja se on suuruudeltaan viime vuotista tasoa, eli keskimääräistä hieman suurempi. Irninjärven juoksutus on noin 8 m3/s ja Kostonjärven 18 m3/s. Niiden pinnat laskevat vielä seuraavan viikon ajan.

Lunta on koko Pohjanmaalla saman verran tai enemmän kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla lunta on jäljellä 60-100 mm, Pohjois-Pohjanmaalla 100-160 mm, paikoin jopa yli 180 mm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.04.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kivijoki
Oijärven pohjapato
Oijärven säännöstelypato
Oijärvi
Ravaska
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto