www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 267 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 239 - 871 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 239 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 242 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 377 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 871 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 238 m3/s ja maksimiarvo 1230 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto