www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.2.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 322 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 322 - 394 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 322 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 322 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 329 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 394 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 322 m3/s ja maksimiarvo 440 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1288.28 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2395.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 498.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           500.46           93.632          
  2           1209.50           59.368          
  3           1410.05           75.432          
  4           1538.39           88.995          
  5           1633.40           99.978          
  6           1708.97           109.105          
  7           1771.74           116.888          
  8           1825.45           123.664          
  9           1872.38           129.660          
  10           1914.06           135.036          
  15           2072.41           155.799          
  20           2183.28           170.583          
  30           2338.15           191.473          
  40           2447.34           206.327          
  50           2531.75           217.866          
  60           2600.57           227.305          
  70           2658.67           235.292          
  80           2708.95           242.216          
  90           2753.27           248.327          
  100           2792.88           253.797          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6502050 Seitakorva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto