Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1290 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 645 - 2290 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 645 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 974 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1440 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2290 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 587 m3/s ja maksimiarvo 2300 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1298.35 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2395.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 498.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           512.60           90.939          
  2           1219.78           57.660          
  3           1419.79           73.262          
  4           1547.81           86.436          
  5           1642.57           97.102          
  6           1717.93           105.966          
  7           1780.54           113.526          
  8           1834.10           120.107          
  9           1880.91           125.930          
  10           1922.49           131.152          
  15           2080.42           151.318          
  20           2191.00           165.676          
  30           2345.46           185.965          
  40           2454.37           200.392          
  50           2538.55           211.599          
  60           2607.19           220.767          
  70           2665.14           228.524          
  80           2715.29           235.249          
  90           2759.48           241.184          
  100           2799.00           246.497          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6502050 Seitakorva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.