www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 148.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.77 - 148.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.78 m, 25 % todennäköisyydellä yli 148.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 148.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.76 m ja maksimiarvo 148.80 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 148.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.46 m, se on havaittu 25.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.46 m.
  • Havainnot asemalta 6502010 Kemijärvi, Kulmunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.69 - 148.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.49 - 148.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.48 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 147.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.84 - 147.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.84 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 147.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.10 - 147.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.10 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto