www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 142.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 142.74 - 142.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 142.74 m, 75 % todennäköisyydellä yli 142.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 142.77 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 142.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 142.74 m ja maksimiarvo 142.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 148.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.46 m, se on havaittu 25.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.46 m.
  • Havainnot asemalta 6502010 Kemijärvi, Kulmunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 142.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 142.00 - 142.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 142.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 141.99 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 147.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.39 - 148.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 142.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 148.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.78 - 148.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.68 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 148.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.56 - 148.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto