www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ala

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ala > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 148.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.75 - 148.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 148.77 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 148.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.74 m ja maksimiarvo 148.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 148.94 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.46 m, se on havaittu 25.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.46 m.
  • Havainnot asemalta 6502010 Kemijärvi, Kulmunki. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.73 - 148.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.53 - 148.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.53 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 147.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.96 - 147.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.95 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 147.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.22 - 147.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.21 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto