www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ylä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ylä > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1560 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 826 - 2760 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 826 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1230 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2040 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2760 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 781 m3/s ja maksimiarvo 2960 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto