www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ylä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 148.97 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.82 - 149.01 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.82 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 149.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 149.01 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.73 m ja maksimiarvo 149.02 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 149.01 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.82 m, se on havaittu 21.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.52 m.
  • Havainnot asemalta 6502000 Kemijärvi, Kemijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 149.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.04. vedenkorkeus on keskimäärin 146.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.13 - 146.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.13 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 146.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.09 - 146.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 148.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.36 - 148.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.33 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 148.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.77 - 148.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto