www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ylä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 148.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.52 - 148.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 148.55 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 148.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.52 m ja maksimiarvo 148.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 149.01 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.82 m, se on havaittu 21.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.52 m.
  • Havainnot asemalta 6502000 Kemijärvi, Kemijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 149.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 148.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.46 - 148.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 148.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.27 - 148.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.25 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 148.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.14 - 148.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 148.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.21 - 148.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto