www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ylä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 149.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.96 - 149.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 149.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 149.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.96 m ja maksimiarvo 149.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 149.01 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.82 m, se on havaittu 21.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.52 m.
  • Havainnot asemalta 6502000 Kemijärvi, Kemijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 149.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 146.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.60 - 146.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 148.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.06 - 148.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 148.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.75 - 148.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 148.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.56 - 148.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.53 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto