www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemijärvi ylä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemijärvi ylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 148.74 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 148.74 - 148.90 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 148.74 m, 75 % todennäköisyydellä yli 148.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 148.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 148.90 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 148.74 m ja maksimiarvo 149.43 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 149.01 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 149.82 m, se on havaittu 21.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 148.52 m.
  • Havainnot asemalta 6502000 Kemijärvi, Kemijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 149.75 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.68 - 148.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.67 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 148.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 148.52 - 148.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 148.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 148.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 147.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.91 - 147.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 147.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.19 - 147.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 147.19 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto