www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.11.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.11.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 20.3 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 15.8 - 27.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 15.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 17.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 22.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 15.8 m3/s ja maksimiarvo 30.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto