www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 242.19 - 242.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 242.19 m, 75 % todennäköisyydellä yli 242.39 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 242.16 m ja maksimiarvo 242.79 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1972 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 242.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 242.99 m, se on havaittu 02.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.39 m.
  • Havainnot asemalta 6501620 Räpsyn kanava. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 241.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 241.96 - 241.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 241.93 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 242.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.01 - 242.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 241.98 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 242.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.15 - 242.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.08 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 242.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.40 - 242.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto