www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ala-Suolijärvi - Oivanjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 242.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 242.48 - 242.76 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 242.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 242.54 m, 25 % todennäköisyydellä yli 242.67 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 242.76 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 242.42 m ja maksimiarvo 242.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1972 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 242.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 242.99 m, se on havaittu 02.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 242.39 m.
  • Havainnot asemalta 6501620 Räpsyn kanava. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 240.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 240.72 - 240.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 241.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 240.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 241.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 241.58 - 241.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 241.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 241.39 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 242.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.11 - 242.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 241.90 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 242.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.42 - 242.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 242.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.02 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto