logo
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.6.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.6.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.85 - 244.94 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.85 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.94 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.83 m ja maksimiarvo 245.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.86 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.06. vedenkorkeus on keskimäärin 244.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.82 - 244.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.79 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.06. vedenkorkeus on keskimäärin 244.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.84 - 244.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.83 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 244.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.76 - 244.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.75 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.08. vedenkorkeus on keskimäärin 244.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.70 - 244.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.66 m.