www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.12.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.12.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 5.27 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.18 - 7.85 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.18 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.79 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.18 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.85 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.18 m3/s ja maksimiarvo 10.8 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto