Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 8.00 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.00 - 11.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.00 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.00 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.72 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.00 m3/s ja maksimiarvo 12.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 15.36 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 34.00 m3/s, se on havaittu 17.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 7.60 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           4.11           1.402          
  2           14.23           0.889          
  3           17.10           1.129          
  4           18.93           1.332          
  5           20.28           1.497          
  6           21.36           1.633          
  7           22.26           1.750          
  8           23.02           1.851          
  9           23.69           1.941          
  10           24.29           2.021          
  15           26.55           2.332          
  20           28.13           2.554          
  30           30.34           2.866          
  40           31.90           3.089          
  50           33.11           3.261          
  60           34.09           3.403          
  70           34.92           3.522          
  80           35.63           3.626          
  90           36.27           3.717          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           36.83           3.799          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501550 Luksuan pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.