www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.32 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.32 - 5.32 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.32 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.32 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.32 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.32 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.32 m3/s ja maksimiarvo 5.39 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 15.72 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 34.00 m3/s, se on havaittu 17.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 7.60 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           4.19           1.499          
  2           14.56           0.950          
  3           17.50           1.207          
  4           19.38           1.424          
  5           20.77           1.600          
  6           21.87           1.746          
  7           22.79           1.871          
  8           23.58           1.979          
  9           24.27           2.075          
  10           24.88           2.161          
  15           27.19           2.493          
  20           28.82           2.730          
  30           31.08           3.064          
  40           32.68           3.302          
  50           33.92           3.487          
  60           34.92           3.638          
  70           35.78           3.766          
  80           36.51           3.877          
  90           37.16           3.974          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           37.74           4.062          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501550 Luksuan pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto