www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.5.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 12.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.21 - 16.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.21 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 16.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 8.98 m3/s ja maksimiarvo 19.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 15.53 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 34.00 m3/s, se on havaittu 17.08.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 7.60 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           4.15           1.448          
  2           14.40           0.918          
  3           17.29           1.167          
  4           19.15           1.376          
  5           20.52           1.546          
  6           21.61           1.687          
  7           22.52           1.808          
  8           23.30           1.912          
  9           23.97           2.005          
  10           24.58           2.088          
  15           26.86           2.409          
  20           28.47           2.638          
  30           30.70           2.961          
  40           32.28           3.191          
  50           33.50           3.369          
  60           34.49           3.515          
  70           35.33           3.639          
  80           36.06           3.746          
  90           36.70           3.840          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           37.27           3.925          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6501550 Luksuan pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto