Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.1.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.13 - 244.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.13 m ja maksimiarvo 244.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.02. vedenkorkeus on keskimäärin 244.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.05 - 244.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.02. vedenkorkeus on keskimäärin 243.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.86 - 243.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.85 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.03. vedenkorkeus on keskimäärin 243.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.46 - 243.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.04. vedenkorkeus on keskimäärin 242.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.88 - 243.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.86 m.