www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 12.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.68 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.67 - 244.76 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.67 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.67 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.68 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.76 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.66 m ja maksimiarvo 244.84 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.63 - 244.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.66 - 244.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 244.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.63 - 244.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 244.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.50 - 244.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.49 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto