logo
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.8.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.9.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.79 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.74 - 244.92 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.74 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.92 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.74 m ja maksimiarvo 244.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.86 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 244.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.75 - 244.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 09.09. vedenkorkeus on keskimäärin 244.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.72 - 244.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 09.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.67 - 244.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 09.11. vedenkorkeus on keskimäärin 244.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.63 - 244.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.61 m.