www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.48 - 244.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.48 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.48 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.48 m ja maksimiarvo 244.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 28.12. vedenkorkeus on keskimäärin 244.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.41 - 244.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.41 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 14.01. vedenkorkeus on keskimäärin 244.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.33 - 244.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.32 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 14.02. vedenkorkeus on keskimäärin 244.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.99 - 244.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 14.03. vedenkorkeus on keskimäärin 243.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.56 - 243.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.55 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto