www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.14 - 244.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.14 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.14 m ja maksimiarvo 244.19 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 244.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.13 - 244.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.12 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 244.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.16 - 244.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.12 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 244.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.23 - 244.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.17 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.42 - 244.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.22 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto