www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.9.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.9.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.69 - 244.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.74 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.68 m ja maksimiarvo 244.80 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 244.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.70 - 244.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 244.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.71 - 244.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.67 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.75 - 244.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 244.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.71 - 244.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto