www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.60 - 244.63 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.60 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.63 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.60 m ja maksimiarvo 244.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 244.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.60 - 244.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 244.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.60 - 244.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.58 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 244.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.51 - 244.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 244.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.29 - 244.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto