www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.67 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.61 - 244.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.75 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.48 m ja maksimiarvo 244.87 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 244.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.10 - 244.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 244.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.12 - 244.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.09 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 244.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.21 - 244.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.13 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 244.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.37 - 244.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.22 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto