www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.66 - 244.84 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.84 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.65 m ja maksimiarvo 244.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 244.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.06 - 244.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 243.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.80 - 243.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.79 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 243.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.34 - 243.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 242.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 242.88 - 242.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 242.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto