www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Yli-Suolijärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Yli-Suolijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.6.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.6.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 244.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 244.80 - 244.91 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 244.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 244.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 244.87 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 244.91 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 244.79 m ja maksimiarvo 244.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1974 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 244.87 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 244.99 m, se on havaittu 03.09.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 244.46 m.
  • Havainnot asemalta 6501530 Luksuan pato. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.02. vedenkorkeus on keskimäärin 244.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.28 - 244.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.28 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.02. vedenkorkeus on keskimäärin 244.14 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 244.13 - 244.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 244.12 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.03. vedenkorkeus on keskimäärin 243.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.82 - 243.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 243.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.81 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 29.04. vedenkorkeus on keskimäärin 243.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 243.67 - 243.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 244.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 243.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto