www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 6.58 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.81 - 10.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.81 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.94 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.58 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.76 m3/s ja maksimiarvo 11.9 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto