www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 30.10.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.11.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 226.33 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.13 - 226.81 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.24 m, 25 % todennäköisyydellä yli 226.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 226.81 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.13 m ja maksimiarvo 226.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.10. vedenkorkeus on keskimäärin 225.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.74 - 225.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.10. vedenkorkeus on keskimäärin 226.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.21 - 226.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.11 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.11. vedenkorkeus on keskimäärin 225.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.91 - 226.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.87 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.12. vedenkorkeus on keskimäärin 225.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.13 - 225.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto