www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 227.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 227.03 - 227.05 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 227.03 m, 75 % todennäköisyydellä yli 227.04 m, 25 % todennäköisyydellä yli 227.05 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 227.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 227.03 m ja maksimiarvo 227.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 226.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.98 - 226.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 226.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.61 - 226.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 226.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.79 - 226.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.60 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 225.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.63 - 226.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto