www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 26.7 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.43 - 37.9 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.43 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 19.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 33.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 37.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.67 m3/s ja maksimiarvo 43.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto