www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 226.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.15 - 226.96 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 226.91 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 226.96 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.15 m ja maksimiarvo 226.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 225.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.73 - 225.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 225.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.53 - 225.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.48 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 225.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.59 - 226.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 226.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.02 - 226.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.81 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto