www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 8.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 226.84 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.55 - 226.94 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.55 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 226.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 226.94 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.54 m ja maksimiarvo 226.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 226.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.47 - 226.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.38 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 226.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.34 - 226.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.12 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 225.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.62 - 226.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.49 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 224.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.68 - 224.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto