www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 224.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 224.26 - 224.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 224.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 224.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 224.64 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 224.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 224.25 m ja maksimiarvo 224.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 224.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.45 - 224.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 224.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 226.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.17 - 226.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.30 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 225.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.61 - 226.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 225.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.37 - 226.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.31 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto