www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 226.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.34 - 226.94 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.34 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.79 m, 25 % todennäköisyydellä yli 226.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 226.94 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.14 m ja maksimiarvo 226.94 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 224.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.43 - 224.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 224.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.26 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 226.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.15 - 226.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 226.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.72 - 226.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.43 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 225.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.38 - 226.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.32 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto