www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 227.01 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.80 - 227.04 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.95 m, 25 % todennäköisyydellä yli 227.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 227.04 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.77 m ja maksimiarvo 227.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 225.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.46 - 225.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.45 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 225.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.14 - 225.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 224.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.46 - 224.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.31 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.05. vedenkorkeus on keskimäärin 226.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.26 - 226.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 227.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.21 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto