www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 226.94 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 226.76 - 227.01 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 226.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 226.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 226.96 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 227.01 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 226.75 m ja maksimiarvo 227.01 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 226.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 227.02 m, se on havaittu 30.05.1971 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 226.73 m.
  • Havainnot asemalta 6501400 Isojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 226.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.54 - 226.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.48 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 226.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 226.56 - 226.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 226.23 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 225.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 225.73 - 226.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 226.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 225.57 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 224.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 224.69 - 224.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 225.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 224.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto