www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Sinettäjärvi - Lehtojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Sinettäjärvi - Lehtojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.7.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.7.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.7.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 2.47 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.31 - 3.60 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.31 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.04 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.76 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.60 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.23 m3/s ja maksimiarvo 5.24 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto