www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Sinettäjärvi - Lehtojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Sinettäjärvi - Lehtojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 19.0 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.04 - 40.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.04 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 13.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 40.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.86 m3/s ja maksimiarvo 48.4 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto