www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Sinettäjärvi - Lehtojärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Sinettäjärvi - Lehtojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.60 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.60 - 95.61 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.60 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.60 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.61 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.61 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.60 m ja maksimiarvo 95.62 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1965 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.68 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.25 m, se on havaittu 24.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.24 m.
  • Havainnot asemalta 6503720 Sinettäjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 95.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.54 - 95.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.52 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 95.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.56 - 95.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 95.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.61 - 95.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.56 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 95.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.65 - 95.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto