www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 7.91 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.81 - 8.72 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.81 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 7.53 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 8.43 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.72 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.78 m3/s ja maksimiarvo 9.33 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto