www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 179.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 179.69 - 179.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 179.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 179.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 179.70 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 179.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 179.69 m ja maksimiarvo 179.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 179.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.66 - 179.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 179.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.65 - 179.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.64 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 179.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.63 - 179.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 179.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.63 - 179.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto