www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 180.01 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 180.01 - 180.14 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 180.01 m, 75 % todennäköisyydellä yli 180.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 180.02 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 180.14 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 180.01 m ja maksimiarvo 180.26 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 179.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.88 - 179.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 179.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.82 - 179.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.77 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 179.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.73 - 179.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.01. vedenkorkeus on keskimäärin 179.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.68 - 179.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto