www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 179.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 179.68 - 180.16 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 179.68 m, 75 % todennäköisyydellä yli 179.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 179.97 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 180.16 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 179.68 m ja maksimiarvo 180.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.08. vedenkorkeus on keskimäärin 179.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.62 - 179.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 179.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.63 - 179.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.09. vedenkorkeus on keskimäärin 179.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.68 - 179.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.62 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 179.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.74 - 179.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto