www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 180.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 180.35 - 181.53 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 180.35 m, 75 % todennäköisyydellä yli 180.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 181.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 181.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 180.35 m ja maksimiarvo 181.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 179.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.62 - 179.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.60 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 179.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.62 - 179.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.58 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 179.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.67 - 179.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.61 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 179.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.72 - 179.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto