www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 181.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 180.88 - 181.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 180.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 181.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 181.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 181.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 180.83 m ja maksimiarvo 181.59 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 180.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.99 - 180.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 181.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 180.96 - 181.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 181.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 180.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 180.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 180.01 - 180.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.93 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 179.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.78 - 179.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto