www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Unari

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Unari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 180.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 180.42 - 181.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 180.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 180.66 m, 25 % todennäköisyydellä yli 181.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 181.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 180.36 m ja maksimiarvo 181.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 181.00 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 181.63 m, se on havaittu 25.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 180.38 m.
  • Havainnot asemalta 6503510 Unari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 179.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.84 - 179.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.83 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 179.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.82 - 179.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 180.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 179.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.72 - 179.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 179.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 179.67 - 179.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 179.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 179.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto