www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ounasjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ounasjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 287.12 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 287.06 - 287.33 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 287.06 m, 75 % todennäköisyydellä yli 287.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 287.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 287.33 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 287.06 m ja maksimiarvo 287.39 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1950 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 287.73 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 288.20 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 287.35 m.
  • Havainnot asemalta 6503000 Ounasjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 287.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 287.01 - 287.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 287.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 286.97 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 287.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 287.01 - 287.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 287.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 286.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 287.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 287.00 - 287.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 287.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 286.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 287.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 286.98 - 287.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 287.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 286.96 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto