www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Jyrhämäjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Jyrhämäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.11.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 50.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 50.1 - 76.7 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 50.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 50.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 58.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 50.1 m3/s ja maksimiarvo 98.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto