www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Jyrhämäjärvi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Jyrhämäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 245 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 123 - 392 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 123 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 184 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 310 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 392 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 114 m3/s ja maksimiarvo 489 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto