www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Olkkajärvi - Matkalampi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Olkkajärvi - Matkalampi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2018 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 268 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 178 - 337 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 178 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 230 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 308 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 337 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 144 m3/s ja maksimiarvo 380 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto