www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Olkkajärvi - Matkalampi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Olkkajärvi - Matkalampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.90 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.88 - 98.99 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 98.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.99 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.88 m ja maksimiarvo 99.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 99.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 99.73 m, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 98.95 m.
  • Havainnot asemalta 6502510 Olkkajärvi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 98.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.83 - 98.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.82 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 98.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.85 - 98.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.83 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 98.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.83 - 98.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 98.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.72 - 98.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.70 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto