www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Olkkajärvi - Matkalampi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Olkkajärvi - Matkalampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.97 - 99.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.97 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.06 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.23 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.97 m ja maksimiarvo 99.50 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 99.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 99.73 m, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 98.95 m.
  • Havainnot asemalta 6502510 Olkkajärvi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 98.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.14 - 98.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 97.54 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 98.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.66 - 99.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 98.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.82 - 98.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 98.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.80 - 98.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto