www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Olkkajärvi - Matkalampi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Olkkajärvi - Matkalampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 98.87 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.86 - 98.97 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.86 m, 75 % todennäköisyydellä yli 98.86 m, 25 % todennäköisyydellä yli 98.92 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 98.97 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.86 m ja maksimiarvo 99.04 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 99.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 99.73 m, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 98.95 m.
  • Havainnot asemalta 6502510 Olkkajärvi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.07. vedenkorkeus on keskimäärin 98.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.77 - 98.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 98.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.77 - 98.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.77 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 98.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.78 - 98.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 98.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.83 - 98.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto