www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Olkkajärvi - Matkalampi

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Olkkajärvi - Matkalampi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.24 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 98.92 - 99.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 98.92 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.08 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 98.92 m ja maksimiarvo 99.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 99.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 99.73 m, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 98.95 m.
  • Havainnot asemalta 6502510 Olkkajärvi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 98.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.76 - 98.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.76 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 98.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.78 - 98.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.78 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 98.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 98.73 - 98.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 98.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 98.73 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 97.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 97.43 - 97.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 97.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto